14-12-2015

Verslag Atelierroute 2015

Een terugblik op de Atelierroute Nijkerk 2015!

De route vond plaats op 2 en 3 mei jl. Voorafgaand aan dit weekend vonden er al allerlei activiteiten plaats om het evenement mogelijk te maken.

Zo werd er in november 2014 op de beursvloer Nijkerk (georganiseerd door Lions Club Nijkerk) een deal gesloten tussen Museum Nijkerk en de Atelierroute Nijkerk om de overzichtstentoonstelling dit keer te organiseren in het museum.

In januari 2015 werd, in aanloop op de Atelierroute in mei, net als vorig jaar een ontmoetingsavond georganiseerd. Deze vond plaats in het Museum Nijkerk. De avond was bestemd voor nieuwe en bestaande deelnemers. Tijdens de avond was er gelegenheid om weer eens bij te praten met elkaar. Nieuwe deelnemers konden informatie inwinnen over de route en deelname. De avond werd mede mogelijk gemaakt door Museum Nijkerk en de gratis hapjes en drankjes van Ekoplaza.

Het thema van de overzichtstentoonstelling was dit jaar ‘Natuurlijk!’ . Tijdens de ontmoetingsavond werd al gebrainstormd hoe aan dit thema invulling gegeven kon worden.

Op de openingsavond van de route, op 1 mei, opende Jan Willem Rikkers van Lions Club Nijkerk met een fijne en warme speech de tentoonstelling. Hij sprak zijn bewondering uit voor de kunstenaars die met hun werk de kijker kunnen beroeren. De avond werd druk bezocht en men was enthousiast over de tentoonstelling in het nieuwe museum. Uiteraard onder het genot van een hapje en drankje.

Zaterdag 2 en zondag 3 mei waren prima dagen. Vooral zaterdag was een prachtige en zonnige dag. En dat was te merken aan het aantal bezoekers zowel bij de deelnemers als in het museum. De overzichtstentoonstelling in Museum Nijkerk werd heel goed bezocht op beide dagen. Dit jaar was er naast een groot aantal vaste deelnemers een grote groep nieuwe deelnemers. Sommige deelnemers exposeerden met het mooie weer buiten en een aantal exposeerden samen op één adres.


Bedankt!

Tenslotte wil het bestuur alle deelnemers hartelijk bedanken voor zijn of haar deelname en inzet voor de route. Ook willen we de iedereen van Museum Nijkerk bedanken voor alle hulp voorafgaand aan het weekend en tijdens het weekend. Door jullie deelname en hulp is ook dit jaar de Atelierroute weer een groot succes geweest!

Atelierroute 2016

Ook in 2016 zal er weer een Atelierroute zijn! Deze zal plaatsvinden op

zaterdag 21 mei (10:00 uur -17:00 uur) en 
zondag 22 mei (12:00 uur -17:00 uur). 

De inschrijving start op 15 december 2015 en zal sluiten op 15 januari 2016. Te zijner tijd ontvangt u hierover uiteraard nog een mailbericht.

Overzichtstentoonstelling

Dit jaar zullen we het iets anders doen dan de andere jaren.

Er zal dit jaar geen overzichtstentoonstelling worden georganiseerd. De openingsavond voor alle deelnemers zullen we wel organiseren maar op een ander moment, namelijk één à twee weken voorafgaand aan de route. Deze avond zullen de vlaggen en batches worden uitgedeeld en zal er gelegenheid zijn om met elkaar bij te praten. Natuurlijk zullen we op die avond de route ook feestelijk openen en met elkaar toosten op een succesvol weekend. Later volgt hierover voor de deelnemers meer informatie.

Een van de redenen om dit te besluiten is dat we van meerdere bezoekers de afgelopen jaren hebben vernomen dat de overzichtstentoonstelling lang niet altijd door hun werd bezocht. Veel bezoekers gingen met de folder, verkregen bij de diverse punten in de stad, rechtstreeks naar de door hun uitgekozen adressen en bezochten de tentoonstelling niet. Natuurlijk hebben we ook wel bezoekers gehad die met plezier naar de tentoonstelling gingen maar we willen dit jaar een keer ervaren hoe het de bezoekers (en deelnemers) bevalt zonder overzichtstentoonstelling.

Als alternatief zal er, zoals wel al gebruikelijk was, op de site van de Atelierroute van iedere deelnemer voldoende informatie staan waarmee de bezoeker zijn keuze kan maken.

Voor 2017 zullen we het opnieuw bekijken.

Nieuw bestuurslid

We willen Harm Visser van harte welkom heten als nieuw bestuurslid van de route. Hij zal ons dit jaar gaan helpen en ondersteunen.

Het Atelierroutebestuur 2016 bestaat uit:

Voorzitter   Jolanda Henskens Zwanepol
Penningmeester   Wim Luigjes
Secretaris   Marco van der Wielen
Lid   Isabelle de Schipper-Régis.
Lid   Christine Torsius
Lid   Harm Visser

ateliernijkerk@yahoo.com


Oude verslagen

Atelierroute 2013


07-10-2015

Verslag atelierroute 2015

Een terugblik op de Atelierroute Nijkerk 2015!

De route vond plaats op 2 en 3 mei jl. Voorafgaand aan dit weekend vonden er al allerlei activiteiten plaats om het evenement mogelijk te maken.

Zo werd er in november 2014 op de beursvloer Nijkerk (georganiseerd door Lions Club Nijkerk) een deal gesloten tussen Museum Nijkerk en de Atelierroute Nijkerk om de overzichtstentoonstelling dit keer te organiseren in het museum.

In januari 2015 werd, in aanloop op de Atelierroute in mei, net als vorig jaar een ontmoetingsavond georganiseerd. Deze vond plaats in het Museum Nijkerk. De avond was bestemd voor nieuwe en bestaande deelnemers. Tijdens de avond was er gelegenheid om weer eens bij te praten met elkaar. Nieuwe deelnemers konden informatie inwinnen over de route en deelname. De avond werd mede mogelijk gemaakt door Museum Nijkerk en de gratis hapjes en drankjes van Ekoplaza.

Het thema van de overzichtstentoonstelling was dit jaar ‘Natuurlijk!’ . Tijdens de ontmoetingsavond werd al gebrainstormd hoe aan dit thema invulling gegeven kon worden.

Op de openingsavond van de route, op 1 mei, opende Jan Willem Rikkers van Lions Club Nijkerk met een fijne en warme speech de tentoonstelling. Hij sprak zijn bewondering uit voor de kunstenaars die met hun werk de kijker kunnen beroeren. De avond werd druk bezocht en men was enthousiast over de tentoonstelling in het nieuwe museum. Uiteraard onder het genot van een hapje en drankje.

Zaterdag 2 en zondag 3 mei waren prima dagen. Vooral zaterdag was een prachtige en zonnige dag. En dat was te merken aan het aantal bezoekers zowel bij de deelnemers als in het museum. De overzichtstentoonstelling in Museum Nijkerk werd heel goed bezocht op beide dagen. Dit jaar was er naast een groot aantal vaste deelnemers een grote groep nieuwe deelnemers. Sommige deelnemers exposeerden met het mooie weer buiten en een aantal exposeerden samen op één adres.


Bedankt!

Tenslotte wil het bestuur alle deelnemers hartelijk bedanken voor zijn of haar deelname en inzet voor de route. Ook willen we de iedereen van Museum Nijkerk bedanken voor alle hulp voorafgaand aan het weekend en tijdens het weekend. Door jullie deelname en hulp is ook dit jaar de Atelierroute weer een groot succes geweest!

Atelierroute 2016

Ook in 2016 zal er weer een Atelierroute zijn! Deze zal plaatsvinden op

zaterdag 21 mei (10:00 uur -17:00 uur) en 
zondag 22 mei (12:00 uur -17:00 uur). 

De inschrijving start op 15 december 2015 en zal sluiten op 15 januari 2016. Te zijner tijd ontvangt u hierover uiteraard nog een mailbericht.

Overzichtstentoonstelling

Dit jaar zullen we het iets anders doen dan de andere jaren.

Er zal dit jaar geen overzichtstentoonstelling worden georganiseerd. De openingsavond voor alle deelnemers zullen we wel organiseren maar op een ander moment, namelijk één à twee weken voorafgaand aan de route. Deze avond zullen de vlaggen en batches worden uitgedeeld en zal er gelegenheid zijn om met elkaar bij te praten. Natuurlijk zullen we op die avond de route ook feestelijk openen en met elkaar toosten op een succesvol weekend. Later volgt hierover voor de deelnemers meer informatie.

Een van de redenen om dit te besluiten is dat we van meerdere bezoekers de afgelopen jaren hebben vernomen dat de overzichtstentoonstelling lang niet altijd door hun werd bezocht. Veel bezoekers gingen met de folder, verkregen bij de diverse punten in de stad, rechtstreeks naar de door hun uitgekozen adressen en bezochten de tentoonstelling niet. Natuurlijk hebben we ook wel bezoekers gehad die met plezier naar de tentoonstelling gingen maar we willen dit jaar een keer ervaren hoe het de bezoekers (en deelnemers) bevalt zonder overzichtstentoonstelling.

Als alternatief zal er, zoals wel al gebruikelijk was, op de site van de Atelierroute van iedere deelnemer voldoende informatie staan waarmee de bezoeker zijn keuze kan maken.

Voor 2017 zullen we het opnieuw bekijken.

Nieuw bestuurslid

We willen Harm Visser van harte welkom heten als nieuw bestuurslid van de route. Hij zal ons dit jaar gaan helpen en ondersteunen.

Het Atelierroutebestuur 2016 bestaat uit:

Voorzitter   Jolanda Henskens Zwanepol
Penningmeester   Wim Luigjes
Secretaris   Marco van der Wielen
Lid   Isabelle de Schipper-Régis.
Lid   Olga van de Veen
Lid   Harm Visser

ateliernijkerk@yahoo.com


Oude verslagen

Atelierroute 2013
Atelierroute 2014.


06-04-2015

Inge - 10

Wallerstraat 125 K


Mijn naam is Inge Havenaar - van Bockom Maas (60jaar)
Geboren in Indonesië en getogen in Haarlem.
Het kunstenaarsbloed stroomt bij ons in de familie rijkelijk:
Mijn Grootvader was kunstschilder, mijn vader heeft kunstacademie in Amsterdam gevolgd tot de Duitsers de school in 1943 in beslag namen.
Ik doe schilderen, beeldhouwen en boetseren, ook in brons.
In 1993 ben ik me serieus gaan bezighouden met verschillende schildertechnieken, aquarel en later acryl. Een paar jaar opleiding gevolgd bij “scholen in de Kunst” in Amersfoort.
Het menselijk lichaam inspireert mij het meest, dat is te zien aan mijn beelden en schilderijen.


Inge@havenaar.nu


Kees van de Reep - 22

Van Goltsteinstraat 9
In 2010 heb ik voor het eerst kennisgemaakt met beeldhouwen bij atelier Klein Beekhoven, Nijkerk. Na deze introductie is beeldhouwen mijn passie geworden. Soms werk ik intuïtief, naar aanleiding van de vorm van de steen of een idee dat bij me opkomt, maar meestal vanuit een vooraf gemaakt ontwerp (klei/was of tekening).

Het creatieve proces van het vormen van een beeld uit een steen intrigeert me, de lijnen en vormen die langzaam ontstaan, het aanpassen van het idee of ontwerp vanwege de vorm/mogelijkheden van de steen of om een breuk te voorkomen, of zelfs vanwege een breuk, dat alles maakt het beeldhouwen fascinerend.
Uiteindelijk is er aan het eind van het proces, na het polijsten, altijd weer de verrassing van de kleur en structuur.

Vooraf, en soms tijdens het vormen van het beeld, bepaal ik de titel van het beeld. Met de titel geef ik het beeld mijn lading, de ziel van het beeld. Ik hoop met mijn beelden en de bijbehorende titel bij de toeschouwer emotie/gedachten op te roepen. Maar het is ook mooi als de kijker er zijn/haar eigen lading aan geeft, want ook dat geeft aan dat het beeld iets "doet".

In 2013 ben ik gestopt met werken en zijn mijn beeldhouw activiteiten geïntensiveerd. In 2014/2015 heb beeldhouwlessen gevolgd bij Kees Verwey in Amersfoort en in 2016 ben ik gestart met beeldhouwlessen bij Jan van Hamersveld.

Per September 2016 ben ik gestart met de beeldhouw opleiding bij de Academie voor Schone Kunsten te Arendonk, België. Met die opleiding wil ik mijn beeldende/vormende kwaliteiten verbeteren. Een volgende en enerverende stap in mijn ontwikkeling als beeldhouwer.
In 2018 ben ik gestart als docent Beeldhouwen bij het Kreativiteitscentrum "de Brink" in Nijkerk.


kvdreep@hotmail.com
kavander.exto.nl
05-04-2015

Annemieke Versteeg - 33

Kamerlingh Onneshof 12


Van jongs af aan ben ik altijd al creatief bezig geweest met tekenen, knutselen en fröbelen (naald, draad, wol, stofjes). Na mijn studie (MTS schildersopleiding) ben ik lang werkzaam geweest als interieurstyliste in een verf- behang speciaal zaak. Hierin kon ik destijds al mijn energie en ideeën kwijt. Na de geboorte van onze dochter zocht ik een nieuwe uitlaatklep, zo ben ik 4 jaar geleden in contact gekomen met keramiek, ik volg lessen  bij Truus van Valkengoed. Hier ben ik inmiddels heel erg op mijn plek. Bezig zijn met klei werkt voor mij heel ontspannend. Het vormgeven aan het idee wat ik in hoofd heb, blijft iedere keer weer een uitdaging.

Mijn ideeën voor mijn objecten ontstaan veelal door de dagelijkse gebeurtenissen om mij heen, zoals: onze dochter die gehurkt op haar knieën zit, een mooie kaart die ik bij de boekhandel vind, een vlinder in de tuin, een schelp welke ik op vakantie vind en ga zo maar door. Mijn kleurgebruik voor mijn objecten zijn veelal heldere, sprankelende glazuren, maar soms maak ik ook een uitstapje naar de natuurlijke tinten.

Na meerdere jaren als bezoeker de Atelierroute te hebben bezocht, is het dit jaar de eerste keer dat ikzelf mee doe. Ik hoop u te mogen begroeten. 
Jan Ham - 8

Husselmansgoed 34 - zaterdag gesloten


Mijn naam is Jan Ham en ik werk graag met hout. En het liefst om  ' hout' vorm te geven in een meubelstuk.
Ik werk zonder vlak en diktebank en vrijwel uitsluitend  'zonder stekker'. Voor de meeste mensen
is niet duidelijk wat dit betekent. Dat heb ik ervaren tijdens een eerdere Atelierroute. Men ziet alleen het eindresultaat en dat wordt vergeleken met meubels die men in iedere meubelzaak kan kopen.Het hout op dikte, lengte en breedte brengen is ' een kunst op zich' en 80% van het werk. 

Ik werk alleen met traditionele verbindingen en laat deze meestal in het zicht.
Vaak zijn de eenvoudige werkstukken , het moeilijks te maken . Voor mij als Ambachtsman is het een uitdaging het ontwerp helder en eenvoudig  neer te zetten. En dit zodanig te maken dat het over 100 jaar nog staat.

Mijn werkstuk is een boekenstandaard. Dit is een remake uit Frankrijk.Uit de periode 1756-1765.
Het ontwerp is van de beroemde meubelmaker uit Frankrijk ,Andre-Jacob Roubo. 
Het is een scharnierend werkstuk en werd toendertijd gebruikt om een kleine bijbel er op te zetten.
Het bijzondere  is dat het uit 1 stuk hout gemaakt is. Als men de standaard ziet dan is het een gewoon, eenvoudig voorwerp. Gaat men dieper in op  hoe het werkt en hoe het gemaakt is, dan komt de schoonheid van het werkstuk tot uiting. Tot op heden is er niemand geweest die heeft doorgrond hoe de boekenstandaard gemaakt is.

janham5@icloud.comRiet van Bokhorst - 31

Husselmansgoed 36


Heel wat jaren geleden heb ik pottenbakken geleerd bij Dien Pleiter op 'De Brink'. Ook het maken van glazuren leerde ik hier en paste ik toe op mijn keramiek.                                                                                
Vanaf 2010 ben ik begonnen met beeldhouwen bij Henk Pothoven  op  'Klein Beekhoven'.
Hier heb ik geleerd om verschillende steensoorten te bewerken en ontdekte ik de schoonheid  van de stenen en het plezier om hiermee bezig te zijn. Het bewerken van een steen is een avontuur.
Ik zoek een steen die wat betreft vorm en kleur mij uitdaagt en tijdens het bewerken ontstaat het beeld met behoud van de eigenheid van de steen. Ik werk meestal met de steensoort serpentijn, die veel verschillende kleuren kan hebben. Mijn beelden zijn abstract of gestileerd figuratief.

Riet van Bokhorst
mvanbokhorst@online.nl


Gerrie van de Reep-Brouwer - 15

Van Goltsteinstraat 9Sinds 2015 maak ik hangers van natuursteen. In het begin gebruikte ik voor de hangers het afval van het beeldhouwen van mijn man.
Ik zag dat er bij het beeldhouwen leuke afvalstukken overbleven, die te klein waren om een beeld van te maken en te mooi om weg te gooien. Zo is het idee ontstaan om er kettingen/hangers van te maken.
Tegenwoordig gebruik ik voor mijn hangers, naast de reststukken van het beeldhouwen, ook stenen die ik zelf gekocht heb en waarbij ik vooral kies op basis van kleur en hardheid van de steen. Harde steen beschadigt minder snel.
Inmiddels heb ik een breed assortiment van halssieraden met een steen van albast, serpentijn, turks marmer, onyx en speksteen.
In 2016 heb ik een cursus mineralen slijpen gevolgd om mijn vaardigheden verder te ontwikkelen en om mijn  assortiment hangers te kunnen uitbreiden met halfedelstenen. Inmiddels heb ik nu ook een mooie verzameling van hangers van halfedelstenen in mijn assortiment.
In mijn zoeken naar mooie en bruikbare stenen, tref ik ook soms mooie fossielen aan die tot hangers verwerkt kunnen worden. Bijvoorbeeld, een ammoniet fossiel of een stukje versteend hout.
Sinds kort gebruik ik ook schelpmateriaal om hangers van te maken en laat ik mijn hangers in een zilveren kast plaatsen.

kvdreep@hotmail.com
gerrievandereep.simplesite.com/
Mia van Marsbergen - 11

Douwencamp 9Mia van Marsbergen
Ik vind het belangrijk om de schoonheid en verfijndheid van zowel natuurlijke onderwerpen, als de dingen om ons heen te laten zien en gebruik hiervoor potlood en papier.
Voor mij zit schoonheid in stille en op het eerste gezicht soms makkelijk te missen details. Deze details breng ik in mijn tekeningen meer naar de voorgrond.
De werken die ik maak kenmerken zich daarom door een verfijnde stijl, waardoor een duidelijk lijnenspel ontbreekt. Hierdoor ontstaat een natuurlijk en zacht verloop in mijn tekeningen, dat ook wel als een tikkeltje romantisch gezien kan worden.
04-04-2015

Marijke Snijders - 18

Oranjelaan 97 (zondag gesloten)


         

Marijke Snijders-Witte (1936)

De belangstelling voor handwerken is er van jongs af aan. Allerlei technieken heeft zij beoefend, de eerste wandkleden zijn geapplikeerd, (70-er jaren), later volgen geweven en gehaakte wandkleden. Na het zien van de expositie van American Folk Art Quilts in het Singer museum te Laren in 1981 was de interesse voor quilts gewekt. Het ontwerpen en maken van moderne quilts vindt zij een boeiende bezigheid. Voor de Nijkerkse Prentenatlas (2013) heeft zij twee werkstukken gemaakt.

Jaap Venema - 10

Wallerstraat 125 KJolien Kleefkens - 9

Van Kluyvelaan 44


Akketas - 2

Bunschoterweg 37b


          

Sinds 2009 ben ik bezig met het vervaardigen van tasjes. In het begin kleine voor kinderen, maar later breidde het zich steeds meer uit. M’n assortiment stoffen, katoen met coating , bestond op een gegeven moment uit 200 dessins.
Ben al lang bezig met het milieu en vond ook materialen die daar goed in pasten. Daarom heb ik bijvoorbeeld mijn tassen gevoerd met hergebruikte vlaggen.
Op dit moment maak ik veel tassen en etuis van mooie, oude, borduursels en spijkerstof.
Na 10 jaar blijf ik het leuk vinden om te maken. En borrelen de ideeën in m’n hoofd al maar op!


DAC Nijkerk - 11

Nijverheidsstraat - 7De mensen die mee doen zijn:

Linda van Essen - veelzijdig kunstenaar (schilderen acryl, pentekeningen, houtskool, aquarel waterverf), kunstwerken te zien op www.LINDart/facebook.nl
Esmee van Beek - schilderen Acryl.
Henk Doornekamp - Houtbranden
Marc van Dulken - Fotografie
Evert Guichelaar - Schilderen
Emmy Hazes - Schilderen, fotografie
Gerald Keizer - Kunstenaar creatief met welvaarts resten en schilderen
Hennie Nagtegaal - tekenen
Danique de Jong - tekenen/schilderen
Johan Muis - tekenen/schilderen
Nanet de Ruiter - Wasco/ teken
Ciska Schipper - tekenen/ waterverf


l.vanessen@ggzcentraal.nlAnnemiek Schrijver - 5

Edisonstraat 43Hallo, mag ik me even voorstellen:
Ik ben Annemiek Schrijver Jegen, ben geboren in Dordrecht op 1 mei 1953. Ik ben getrouwd en we hebben samen 4 kinderen en 5 kleinkinderen.
Een jaar of 20 geleden wilde ik tekenles gaan volgen bij De Brink. Helaas was er toen voor de tekencursus te weinig belangstelling, waardoor ik bij Rita v.d. Kant uit Amersfoort een cursus aquarel ben gaan volgen.
Dat vond ik heel leerzaam en fascinerend, die kleuren die gedragen door het water, hun eigen weg volgen. Bij haar heb ik ook geleerd dat schaduwen erg belangrijk zijn bij het schilderen. Omdat ik na een tijdje toch het basisgevoel van tekenen miste ben ik nog wat tekencursussen gaan volgen: op De Brink model-en portret tekenen. In Hoevelaken een cursus fotografisch tekenen.
Toch ben ik steeds weer opnieuw aangetrokken door het aquarel. Het is heerlijk om mee te werken, kleuren te mengen en van te voren vaak niet te weten wat het zal worden. Jammer dat me de tijd nog ontbreekt om er nog wat meer tijd in te kunnen investeren.
Fotograferen is een andere hobby: het liefst buiten. In de natuur is zoveel moois te beleven alleen valt het niet mee om dat op de juiste manier- en tijdstip vast te leggen. 
Op de volksuniversiteit heb ik daar ook nog een paar cursussen voor gevolgd.
Sedert 2006 wonen wij op een woonark, min of meer een met de natuur. Wij vinden het een voorrecht hier te mogen wonen; kom gerust een kijkje nemen tijdens de atelierroute.