14-12-2015

Verslag Atelierroute 2015

Een terugblik op de Atelierroute Nijkerk 2015!

De route vond plaats op 2 en 3 mei jl. Voorafgaand aan dit weekend vonden er al allerlei activiteiten plaats om het evenement mogelijk te maken.

Zo werd er in november 2014 op de beursvloer Nijkerk (georganiseerd door Lions Club Nijkerk) een deal gesloten tussen Museum Nijkerk en de Atelierroute Nijkerk om de overzichtstentoonstelling dit keer te organiseren in het museum.

In januari 2015 werd, in aanloop op de Atelierroute in mei, net als vorig jaar een ontmoetingsavond georganiseerd. Deze vond plaats in het Museum Nijkerk. De avond was bestemd voor nieuwe en bestaande deelnemers. Tijdens de avond was er gelegenheid om weer eens bij te praten met elkaar. Nieuwe deelnemers konden informatie inwinnen over de route en deelname. De avond werd mede mogelijk gemaakt door Museum Nijkerk en de gratis hapjes en drankjes van Ekoplaza.

Het thema van de overzichtstentoonstelling was dit jaar ‘Natuurlijk!’ . Tijdens de ontmoetingsavond werd al gebrainstormd hoe aan dit thema invulling gegeven kon worden.

Op de openingsavond van de route, op 1 mei, opende Jan Willem Rikkers van Lions Club Nijkerk met een fijne en warme speech de tentoonstelling. Hij sprak zijn bewondering uit voor de kunstenaars die met hun werk de kijker kunnen beroeren. De avond werd druk bezocht en men was enthousiast over de tentoonstelling in het nieuwe museum. Uiteraard onder het genot van een hapje en drankje.

Zaterdag 2 en zondag 3 mei waren prima dagen. Vooral zaterdag was een prachtige en zonnige dag. En dat was te merken aan het aantal bezoekers zowel bij de deelnemers als in het museum. De overzichtstentoonstelling in Museum Nijkerk werd heel goed bezocht op beide dagen. Dit jaar was er naast een groot aantal vaste deelnemers een grote groep nieuwe deelnemers. Sommige deelnemers exposeerden met het mooie weer buiten en een aantal exposeerden samen op één adres.


Bedankt!

Tenslotte wil het bestuur alle deelnemers hartelijk bedanken voor zijn of haar deelname en inzet voor de route. Ook willen we de iedereen van Museum Nijkerk bedanken voor alle hulp voorafgaand aan het weekend en tijdens het weekend. Door jullie deelname en hulp is ook dit jaar de Atelierroute weer een groot succes geweest!

Atelierroute 2016

Ook in 2016 zal er weer een Atelierroute zijn! Deze zal plaatsvinden op

zaterdag 21 mei (10:00 uur -17:00 uur) en 
zondag 22 mei (12:00 uur -17:00 uur). 

De inschrijving start op 15 december 2015 en zal sluiten op 15 januari 2016. Te zijner tijd ontvangt u hierover uiteraard nog een mailbericht.

Overzichtstentoonstelling

Dit jaar zullen we het iets anders doen dan de andere jaren.

Er zal dit jaar geen overzichtstentoonstelling worden georganiseerd. De openingsavond voor alle deelnemers zullen we wel organiseren maar op een ander moment, namelijk één à twee weken voorafgaand aan de route. Deze avond zullen de vlaggen en batches worden uitgedeeld en zal er gelegenheid zijn om met elkaar bij te praten. Natuurlijk zullen we op die avond de route ook feestelijk openen en met elkaar toosten op een succesvol weekend. Later volgt hierover voor de deelnemers meer informatie.

Een van de redenen om dit te besluiten is dat we van meerdere bezoekers de afgelopen jaren hebben vernomen dat de overzichtstentoonstelling lang niet altijd door hun werd bezocht. Veel bezoekers gingen met de folder, verkregen bij de diverse punten in de stad, rechtstreeks naar de door hun uitgekozen adressen en bezochten de tentoonstelling niet. Natuurlijk hebben we ook wel bezoekers gehad die met plezier naar de tentoonstelling gingen maar we willen dit jaar een keer ervaren hoe het de bezoekers (en deelnemers) bevalt zonder overzichtstentoonstelling.

Als alternatief zal er, zoals wel al gebruikelijk was, op de site van de Atelierroute van iedere deelnemer voldoende informatie staan waarmee de bezoeker zijn keuze kan maken.

Voor 2017 zullen we het opnieuw bekijken.

Nieuw bestuurslid

We willen Harm Visser van harte welkom heten als nieuw bestuurslid van de route. Hij zal ons dit jaar gaan helpen en ondersteunen.

Het Atelierroutebestuur 2016 bestaat uit:

Voorzitter   Jolanda Henskens Zwanepol
Penningmeester   Wim Luigjes
Secretaris   Marco van der Wielen
Lid   Isabelle de Schipper-Régis.
Lid   Christine Torsius
Lid   Harm Visser

ateliernijkerk@yahoo.com


Oude verslagen

Atelierroute 2013


Geen opmerkingen:

Een reactie posten