14-12-2018

Verslag Atelierroute 2018

In 2018 heeft de 10e editie van de Atelierroute Nijkerk plaatsgevonden op 10, 11 en 12 mei. 
Voor de bepaling van de datum van de dagen hebben wij teruggegrepen op de beginjaren van de route. In één van de eerste jaren hebben wij de route gehouden op de Hemelvaartsdag en de aansluitende vrijdag en zaterdag.
Voorafgaand aan de Atelierroute hebben wij 15 winkeliers weer bereid gevonden kunstwerken van deelnemers in de etalages te tonen. Hiermee zijn wij in 2017 begonnen en willen hier een traditie van gaan maken om zo voorafgaand aan de route belangstellenden te wijzen op de komende route. Het heeft nog wat kinderziekten af en toe, maar die zijn er om te verbeteren.


Daarnaast hebben wij op 5 mei op de Bevrijdingsdag met kramen op de markt gestaan waarbij een aantal deelnemers aan het werk is geweest en op deze wijze bekendheid hebben gegeven aan de activiteiten en bezoekadressen van de atelierroute . Hierbij zijn veel leuke gesprekken gevoerd en zijn de routebrochures uitgedeeld.


Gezamenlijk met de Bibliotheek Nijkerk is op 26 april de aftrap gegeven voor de 10e editie. Hierbij is stilgestaan bij de geschiedenis van de Nijkerkse Merklappen. Daarna heeft Marco van de Wielen ons nog meegenomen in de totstandkoming en ervaringen van de gehouden atelierroutes.
44 deelnemers hebben op 27 adressen hun werken tentoongesteld voor de belangstellenden. Op meerdere plekken waren  er meerdere deelnemers op één adres. Er waren ook weer veel nieuwe deelnemers die hun werk wilden tonen.
De ervaringen die wij hebben meegekregen is dat met name op de Hemelvaartsdag er meer belangstelling was op de adressen dan voorgaande jaren. Op de vrijdag was er minder belangstelling. De zaterdag gaf weer het vertrouwde beeld van de afgelopen jaren.
Punt van aandacht is wel dat meerdere deelnemers hebben aangegeven dat drie dagen achter elkaar wellicht toch een beetje veel is.


Onze dank gaat uit naar de sponsoren en de deelnemers die deze 10e editie weer tot een geslaagd evenement hebben gemaakt.
Dit geeft ons weer de energie en inspiratie om de organisatie van de 11e atelierroute op te pakken. Deze eerste vergaderingen hebben al weer plaatsgevonden.
Gelet op de ervaring in 2018 is de atelierroute 2019 wederom op de Hemelvaartsdag; 30 mei 2019.
Omdat velen drie achtereenvolgende dagen wat lang vonden, is de atelierroute dit jaar slechts op één dag. Maar wel met verruimde openingstijden (10:00 uur - 20:00 uur).
Afhankelijk van de ervaringen in 2019 wordt gekeken of de Hemelvaartsdag, de vaste dag van de atelierroute Nijkerk wordt.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten